[…] سی و سه پل ، پل خواجو، حیران ، مسجد وکیل و … اشاره کرد اماکن گردشگری ایران […]